Reflexions i experiències

10 Espais, temps i relacions amb perspectiva feminista

Una sessió per a reflexionar conjuntament sobre com la gestió dels espais físics, l’organització del temps i els models relacionals a l’escola influeixen en la nostra construcció com a persones.

Descripció […]

06 Memòria i saber de les dones

En aquesta sessió, es treballarà sobre els imaginaris, sabers i referents feministes, tercera característica clau de les pedagogies feministes.

Descripció

05 Les cures al centre

Una altra clau de les pedagogies feministes són les cures.

Descripció

El reconeixement de les cures com sustentació de la vida sempre ha estat una reivindicació per part del moviment feminista.[…]

04 Pensament crític

Una de les característiques bàsiques de les pedagogies feministes és el pensament crític.

Descripció

La incorporació de canvis en la pràctica pedagògica és un procés complex. Per ser efectiu, necessita l’enteniment de l’estructura social en la qual vivim i la comprensió del nostre[…]

03 Pedagogies feministes

Es tracta d’una sessió bàsica sobre l’aportació de les pedagogies feministes a la construcció de centres coeducatius.

Descripció

Es treballaran les característiques clau d’aquestes propostes pedagògiques: el pensament crític, la pedagogia de les cures i la memòria i saber de les dones.

02 Socialització diferenciada

La infància és una etapa clau en la incorporació i naturalització dels gèneres.

Descripció

L’escola pot contribuir als processos de socialització diferenciada o, per contra, ajudar a subvertir-los. Per això, abordarem conceptes com el currículum ocult i currículum absent, el model de masculinitat i feminitat patriarcal i la socialització democràtica.

01 Conceptes bàsics

Es tracta d’una sessió introductòria on es treballaran els conceptes bàsics que sustenten la pràctica coeducativa i les pedagogies feministes.

Descripció

S’abordaran conceptes com la socialització diferenciada, el sistema sexe-gènere, els estereotips i rols de gènere, el feminisme o la coeducació. Una sessió pensada per participants que no tenen formació prèvia en la temàtica.

Permet establir una línia base en[…]

Go to Top