Algunes reflexions i experiències que ens apropen a conèixer més els projectes, convidades especials i els pensaments i manera d’entendre i fer de fem infància.

19 Ecologisme i coeducació

Quin vincle hi ha entre ecologisme i coeducació? Com podem garantir les condicions de vida per totes les persones? Quines responsabilitats té l’educació en aquesta tasca?

Descripció

18 Pla d’igualtat i coeducació

Per a què serveix un Pla d’igualtat i coeducació als centres educatius? En què consisteix? A qui va dirigit? Com li podem donar operativitat?

Descripció

15 Llenguatge no sexista

Per què és important reflexionar sobre el llenguatge? El llenguatge és descriptiu o prescriptiu? Quines eines tenim per incorporar un llenguatge que no exclogui?

Descripció

14 Educació sexual

Per què hauríem de parlar de sexualitat amb els infants? Què és l’educació sexual? Quines són les pors que tenim per parlar sobre aquesta temàtica? Caiem en oferir una mirada adultcentrista?

Descripció[…]

13 Joc lliure (d’estereotips)

El joc és realment lliure? Quines oportunitats d’aprenentatge volem oferir a través del joc? Podem intervenir en les decisions individuals dels infants?

Descripció

12 Contes coeducatius

Quins imaginaris oferim als infants amb els contes? Com podem triar contes amb perspectiva feminista?

Descripció

11 Masculinitat en joc

Què és la masculinitat? Qui la representa? Quines són les conseqüències d’aquesta masculinitat? Ens podem desfer d’ella? Ho volem fer?

Descripció

10 Intereccionalitat

Què és la perspectiva interseccional? Quan parlem de coeducació només feim referència al gènere? Com es relacionen les diferents desigualtats? Com podem incorporar aquesta perspectiva a l’escola?

Descripció

Go to Top