Algunes reflexions i experiències que ens apropen a conèixer més els projectes, convidades especials i els pensaments i manera d’entendre i fer de fem infància.

19 Ecologisme i coeducació

Quin vincle hi ha entre ecologisme i coeducació? Com podem garantir les condicions de vida per totes les persones? Quines responsabilitats té l’educació en aquesta tasca?

Descripció

18 Pla d’igualtat i coeducació

Per a què serveix un Pla d’igualtat i coeducació als centres educatius? En què consisteix? A qui va dirigit? Com li podem donar operativitat?

Descripció

Suport individual

Ets sents estancada? Tens una idea i no saps com dur-la a terme? Has perdut la motivació en la coeducació? Vols parlar de la teva pràctica professional?

Descripció

Es tracta d’un espai de suport individualitzat que pot funcionar com una trobada única o de manera periòdica on podràs compartir inquietuds envers la coeducació, el context social i la teva pràctica. Un espai de reflexió acompanyada, de recerca d’objectius i generació de recursos.

Fem propostes amb un enfocament feminista de[…]

Assessorament

Com podem aplicar tot el que sabem? Com s’aterren els continguts teòrics que sabem? Com podem tenir seguretat que anem per bon camí?

Descripció

Oferim assessorament a centres educatius per a la incorporació de les pedagogies feministes i la mirada coeducadora. Una forma de materialitzar els aprenentatges adquirits a la realitat concreta del centre de manera acompanyada.

Els assessoraments es poden crear a mida amb base a les necessitats. Proposam diferents etapes ajustables, que poden tenir diferent periodicitat i[…]

Plans d’igualtat i coeducació

Voleu fer el pla d’igualtat i coeducació al vostre centre? Creieu que necessita una revisió? Considerau que és un document poc operatiu?

Descripció

Acompanyem en l’elaboració i la revisió dels Plans d’Igualtat i Coeducació a centres educatius amb l’objectiu de generar documents útils i operatius, connectats amb la realitat i les necessitats del centre i que tingui en compte la globalitat de la comunitat educativa.

La consultoria en l’elaboració del PIC, pot anar acompanyada de sessions de formació específiques[…]

Diagnosi

Què fem amb relació a la coeducació? Quin és el punt de partida? Què fem bé? Què podem millorar? En què ens hem de centrar? Com podem establir noves línies d’acció?

Descripció

Oferim processos de diagnòstic per prendre consciència del moment en què es troben els centres en matèria de coeducació. Conèixer en profunditat aquest punt de partida és vital per a fer intervencions amb sentit i plantejar noves accions contextualitzades.

Un procés participatiu que es fa mitjançant una[…]

Go to Top