“Una mirada, un punt de vista. Treballem la sensibilització a través de recursos clars, entenedors, propers i visuals posant al centre les persones i les cures. ”

Descripció

La finalitat global del projecte és formar part dels processos de canvi a l’escola per repensar els projectes educatius i la mirada pedagògica des d’una perspecti- va feminista.

La finalitat global del projecte és formar part dels processos de canvi a l’escola per repensar els projectes educatius i la mirada pedagògica des d’una perspecti- va feminista.

Objectiu

La finalitat global del projecte és formar part dels processos de canvi a l’escola per re- pensar els projectes educatius i la mirada pedagògica.

Per a qui

– Families
– Profesorat cicle formatiu
– Infants i joves

Hores

2 – 4H

Altres

La finalitat global del projecte és formar part dels processos de canvi a l’escola per re- pensar els projectes educatius i la mirada pedagògica des d’una perspectiva feminis- ta.