Una sessió destinada a revisar el paper de l’educació en la transmissió del masclisme.

Descripció

Interessant per a prendre consciència sobre com la socialització diferenciada pot acabar generant patrons relacionals desiguals que funcionen com a base de les relacions de violència masclista. Per això, abordarem els conceptes de patriarcat, violències masclistes o l’iceberg de la violència.

Especialment plantejat per a grups que volen explorar la vinculació de les desigualtats a les escoles, amb expressions del masclisme en altres contexts socials: violència de gènere, assetjament sexual, feminicidis, etc. Permetent pensar conjuntament en maneres d’oferir patrons relacionals que assegurin relacions equitatives i lliures de violències.

Objectiu

La metodologia es basa en el treball reflexiu i el pensament crític i es fonamenta en el diàleg, el treball cooperatiu i la construcció col·lectiva del coneixement, tot potenciant l’aprenentatge significatiu i els canvis de mirada profunda. A més, en coherència amb els objectius dels espais formatius, fem propostes amb un enfocament feminista que orienta el procés d’aprenentatge. Per exemple, portant les emocions i les vulnerabilitats, construint un espai basat en les cures o cercant la transformació col·lectiva de la pràctica docent.

Per a qui

Les intervencions van dirigides a professionals d’escoletes i escoles.

Hores

2H

Altres

Els espais formatius permeten dotar-se dels recursos teòrics i pràctics necessaris per a incorporar la perspectiva feminista a la pràctica pedagògica. És imprescindible tenir les eines necessàries per sentir-se capaç de portar a terme intervencions educatives efectives. Per tal d’aconseguir-ho, oferim formacions teòrico-pràctiques grupals de diferent durada i profunditat. Són propostes de formació estructurades i alhora vives i flexibles, adaptables als diferents nivells de coneixement i pensant sempre en l’aplicabilitat del contingut i en el seu impacte.

Configura les sesions i crea una proposta de diferens formacions tan ajustades com sigui possible a les vostres necessitats, interessos i demandes.