En aquesta sessió, es treballarà sobre els imaginaris, sabers i referents feministes, tercera característica clau de les pedagogies feministes.

Descripció

Parlarem de contes amb perspectiva de gènere, el reconeixement dels sabers històrics de les dones, l’androcentrisme a l’educació o els models de professions no estereotipats.

Una sessió destinada a grups que volen reflexionar sobre els seus referents i models. Permetent donar resposta a possibles models estereotipats i poder oferir visibilitat i reconeixement als sabers i experiències de les dones i pensar en altres formes de fer escola, alternatives als models androcèntrics.

Objectiu

La metodologia es basa en el treball reflexiu i el pensament crític i es fonamenta en el diàleg, el treball cooperatiu i la construcció col·lectiva del coneixement, tot potenciant l’aprenentatge significatiu i els canvis de mirada profunda. A més, en coherència amb els objectius dels espais formatius, fem propostes amb un enfocament feminista que orienta el procés d’aprenentatge. Per exemple, portant les emocions i les vulnerabilitats, construint un espai basat en les cures o cercant la transformació col·lectiva de la pràctica docent.

Per a qui

Les intervencions van dirigides a professionals d’escoletes i escoles.

Hores

2H

Altres

Els espais formatius permeten dotar-se dels recursos teòrics i pràctics necessaris per a incorporar la perspectiva feminista a la pràctica pedagògica. És imprescindible tenir les eines necessàries per sentir-se capaç de portar a terme intervencions educatives efectives. Per tal d’aconseguir-ho, oferim formacions teòrico-pràctiques grupals de diferent durada i profunditat. Són propostes de formació estructurades i alhora vives i flexibles, adaptables als diferents nivells de coneixement i pensant sempre en l’aplicabilitat del contingut i en el seu impacte.

Configura les sesions i crea una proposta de diferens formacions tan ajustades com sigui possible a les vostres necessitats, interessos i demandes.