Una sessió per a reflexionar conjuntament sobre com la gestió dels espais físics, l’organització del temps i els models relacionals a l’escola influeixen en la nostra construcció com a persones.

Descripció

A partir de l’anàlisi del centre educatiu en clau coeducativa, es plantejaran compromisos per a incorporar a cada una d’aquestes dimensions. Així, es podrà oferir una educació menys estereotipada i més igualitària.

Una sessió d’aprofundiment per a desgranar la pràctica pedagògica i incorporar canvis en les diferents dimensions. Permet aterrar els coneixements i fer propostes concretes per a acabar amb les desigualtats a l’aula.

Objectiu

La metodologia es basa en el treball reflexiu i el pensament crític i es fonamenta en el diàleg, el treball cooperatiu i la construcció col·lectiva del coneixement, tot potenciant l’aprenentatge significatiu i els canvis de mirada profunda. A més, en coherència amb els objectius dels espais formatius, fem propostes amb un enfocament feminista que orienta el procés d’aprenentatge. Per exemple, portant les emocions i les vulnerabilitats, construint un espai basat en les cures o cercant la transformació col·lectiva de la pràctica docent.

Per a qui

Les intervencions van dirigides a professionals d’escoletes i escoles.

Hores

2H

Altres

Els espais formatius permeten dotar-se dels recursos teòrics i pràctics necessaris per a incorporar la perspectiva feminista a la pràctica pedagògica. És imprescindible tenir les eines necessàries per sentir-se capaç de portar a terme intervencions educatives efectives. Per tal d’aconseguir-ho, oferim formacions teòrico-pràctiques grupals de diferent durada i profunditat. Són propostes de formació estructurades i alhora vives i flexibles, adaptables als diferents nivells de coneixement i pensant sempre en l’aplicabilitat del contingut i en el seu impacte.

Configura les sesions i crea una proposta de diferens formacions tan ajustades com sigui possible a les vostres necessitats, interessos i demandes.